» Regulamin Strony

Regulamin

Ogólne zasady obowiązujące na stronie: 

Zacznijmy od tego że strona skupia online setki ludzi z różnymi wyznaniami i przekonaniami, a wszyscy z nich są pełnoprawnymi użytkownikami odwiedzającymi naszą stronę, więc jeśli chcemy sprawnie funkcjonować to potrzebujemy kilku zasad.

Dlatego na naszej stronie wymagany jest szacunek. Nigdy nie obrażaj innych użytkowników.
Jeśli chcesz złożyć skargę - skontaktuj się z administratorem lub moderatorem (wykorzystując prywatne wiadomości).
Obrażanie innych użytkowników jest najpoważniejszym naruszeniem strony i jest
surowo karane...

Zabronione jest: 

- prywatne wiadomości nie związane z treścią artykułów lub w kontekście dyskusji
- zniewaga i zagrażanie innych użytkowników
- komentarze zawierające wulgaryzmy, słowa poniżające, kłótnie
- spam i reklamy wszelkich towarów, usług, zasobów, multimediów lub wydarzeń spoza kontekstu dyskusji o artykule

Szanujmy się nawzajem i miejsce, gdzie ty i inni czytelnicy mogą przyjść i porozmawiać oraz wyrażać swoje opinie.
Administracja i zarząd strony zastrzega sobie prawo do kasowania wiadomości, komentarzy lub części uwag, jeśli naruszają one powyższe zasady.

W przypadku naruszenia zasad regulaminu użytkownik może otrzymać ostrzeżenie, w niektórych przypadkach można zostać zbanowanym bez ostrzeżenia

Zbanowanym można również zostać za zniewagę administracji lub moderatorów - Poszanujcie pracę innych ludzi...


General rules of conduct on the website:

To begin with, hundreds of people of different religions and beliefs are communicate on the website, and all of them are full-fledged visitors of our website, so if we want a community of people to function, then we need rules. We strongly recommend that you read these rules. It will take just five minutes, but it will save your and our time and will help make the website more interesting and organized.

Firstly, you should behave respectfully to all visitors on our website. Do not insult to the participants, it is always unwanted. If you have a complaint - contact administrators or moderators (use personal messages). We considered insulting of other visitors one of the most serious violations and it is severely punished by the administration. Racism, religious and political speech are strictly forbidden. Thank you for your understanding and desire to make our website more polite and friendly.

The following is strictly prohibited: 

- messages not related to the content of the article or to the context of the discussion
- insults and threats to other visitors
- expressions that contain profanity, degrading, inciting ethnic strife are prohibited in comments
- spam and advertising of any goods and services, other resources, media or events not related to the context of discussion of the article

Let us respect each other and the site where you and other readers come to talk and express their thoughts. The Administration reserves the right to remove comments, or comment parts, if they do not meet these requirements.

If you violate the rules you may be given a warning. In some cases, you may be banned without warning. Contact the Administrator regarding ban removal.

Insulting of administrators and moderators is also punished by a ban - Respect other people\\\'s labor.TopHD.eu jest serwisem darmowym. Nie są pobierane żadne opłaty od użytkowników za dostęp do strony, za możliwość założenia konta i prowadzenie bloga.
Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej tophd.eu oznacza wyrażenie zgody i akceptację warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie. W zasobach strony internetowej tophd.eu zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.

Wszelkie informacje zawarte na Stronie mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na użytek osobisty. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania jakiejkolwiek części Strony bez zgody autorów, a w szczególności kodu źródłowego, elementów graficznych, layoutu itp. Zabrania się także wykorzystywania informacji zawartych na Stronie w sposób mogący szkodzić innym osobom, oraz w celach sprzecznych z obowiązującym prawem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Administracja nie ponosi odpowiedzialności za:
- treść materiałów umieszczanych i publikowanych na stronie tophd.eu, przez użytkowników
- jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
- sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników,
- skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
- przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług personalizowanych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od tophd.eu,
- Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług.
- Bezprawne kopiowanie plików objętych prawem autorskim, przez osoby do tego nieuprawnione.
- problemy z kontami premium zewnętrznych serwisów video (np: divxstage.eu, firedrive.com, novamov.com lub innych).

Serwis tophd.eu nie odpowiada za:
- jakość materiału na stronie zewnętrznej, do której mógł prowadzić link na stronie,
- poprawne funkcjonowanie linków,
- dostępność materiałów, linków zamieszczanych przez użytkowników,
- poprawnych opisów,
- przerwy techniczne wynikające z winy osób/serwisów współpracujących lub zewnętrznych, a tym samym nie uwzględnia reklamacji wynikających z powyższych problemów
- monitorowanie transakcji zawartych pomiędzy klientem a dostawcami produktów lub usług podmiotów trzecich wraz z nabyciem produktu lub usługi przez dowolne elementy pośrednie lub środowisko.

Wszelkie strony internetowe połączone z niniejszą stroną są prowadzone i podlegają odpowiedzialności osób trzecich. Administracja tophd.eu nie ponosi odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek informacjami, danymi czy materiałami zawartymi na jakiejkolwiek innej stronie internetowej. tophd.eu nie bierze odpowiedzialności za jakość usług, do których prowadzą materiały graficzne lub linki.
Wszelkie dokonane wpłaty na rzecz podmiotów trzecich, zakupy, ściągnięte programy lub treści są własnością ich twórców i właścicieli. W przypadku złego działania, niezgodności z reklama lub szkody wyrządzone przez programy lub inne należy zgłaszać do ich twórców lub właścicieli. Nie bierzemy odpowiedzialności za niewiedzę użytkowników, za brak chęci do czytania regulaminów i umów oraz wynikające z tego nieporozumienia. W przypadku zakupu kont premium, rejestracji w zewnętrznych serwisach do których mogą prowadzić ewentualne linki ze strony tophd.eu wszelkie sprawy związane z nimi należy zgłaszać do tych właśnie firm / supportu z w/w stron. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku nieporozumień wynikających z niedbałości użytkownika, który z zewnętrznych serwisów oraz ich usług, nawet jeśli trafił na nie z naszej strony, skorzystał. Wszelką odpowiedzialność za swoje produkty ponosi właściciel tych produktów i to jemu należy zgłaszać ewentualne nieprawidłowości.
Serwis tophd.eu nie ma żadnego wpływu na infrastrukturę, czy też politykę działania serwisów, do których prowadzą osadzone odtwarzacze lub linki. Ze swojej strony polecamy czytanie regulaminu przed zatwierdzeniem oraz czytanie instrukcji zawartych na stronie właściciela danej usługi.

Prawa własności intelektualnej

Serwis tophd.eu nie zawiera plików z materiałami video, a jedynie informacje na ich temat zawierające:
- opisy i długość materiału
- kody embed (HTML) zewnętrznych serwisów
- linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych
- Oznacza to, iż serwis prezentuje jedynie tekstowe informacje zamieszczone przez użytkowników traktując je jako wypowiedzi (także w postaci kodów embed / html lub linków, udostępnianych przez hostingi zewnętrzne). Wszystkie linki odnoszą się do serwisów, na których użytkownicy potwierdzili, że posiadają prawa autorskie do udostępnianych przez siebie zasobów.

Serwis tophd.eu nie ponosi odpowiedzialności za legalność, prawa powielania, zgodę na publikacje czy inne aspekty prawne wyświetlanych materiałów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawnej strony wyświetlania materiałów, skontaktuj się proszę z przedstawicielami serwisów z których pochodzi źródło prezentowanego u nas materiału.

Wszelkie roszczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, i innych naruszeń regulaminu można zgłaszać bezpośrednio na adres webmaster[at]tophd.eu w celu usunięcia ich z możliwości wyszukania poprzez stronę tophd.eu.
Prosimy o dane, które pozwolą nam zlokalizować materiały, co do których masz pewność, że naruszają Twoje prawa autorskie:
- nazwa, link do materiałów
- Twoje dane teleadresowe, za pomocą których będziemy mogli się z Tobą skontaktować (nazwisko i imię, adres oraz adres e-mail).
- Oświadczenie, iż jesteś przekonany, że używanie materiałów w sposób, co do którego masz wątpliwości, nie zostało autoryzowane przez osobę, która ma do niego pełne prawa autorskie lub przez jej przedstawiciela oraz, że jest niezgodne z istniejącym porządkiem prawnym. Zapewnienie, że wszystkie informacje zawarte w Twoim oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą, oraz że jesteś właścicielem lub osobą upoważnioną przez niego do chronienia wyłącznych praw, które według Ciebie lub Twego mocodawcy zostały naruszone.

Użytkownik zobowiązuje się:

- do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Polski a także praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich, znaków towarowych będą w konsekwencji prowadziły do usunięcia materiału ze strony.
- Wypełnienia wszystkich wymaganych pól podczas procesu rejestracji.
Aktywacja konta następuje automatycznie po zarejestrowaniu. Po potwierdzeniu autentyczności maila klikając w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości e mail konto uzyskuje status zweryfikowanego.
(Posiadanie konta nie jest wymagane aby mieć dostęp do czytania treści. Jednak tylko zweryfikowane konto umożliwia komentowanie, pisanie prywatnych wiadomości oraz ewentualną pomoc).
- Nie przeglądania treści oznaczonych w jakikolwiek sposób jako przeznaczone dla widzów pełnoletnich ( 18+, od 18 lat itp) jeśli nie jest osobą pełnoletnią.
- Zrozumienia i przestrzegania regulaminu lub opuszczenie strony.

Blokada i usuwanie konta

Właściciel serwisu tophd.eu zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont użytkowników w przypadku:
- korzystania z konta w serwisie tophd.eu przez osoby trzecie, nie będące jego właścicielami (osoba inna, niż ta, której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym) rażącego łamania regulaminu serwisu tophd.eu, wysyłania niechcianych treści, w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub/i wulgarnych wypowiedzi, w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje serwisu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu tophd.eu lub jego użytkowników.
Moderacja ma prawo usunąć konto lub zablokować je jeśli użytkownik poprzez komentarze zaniża poziom strony włączając w to przekleństwa, mało wyszukane słownictwo, potoczne zwroty uznawane za niekulturalne.
Serwis tophd.eu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny. Od decyzji administracji nie ma odwołań.

Każdy użytkownik posiadający konto tophd.eu ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach tophd.eu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Informujemy, ze zgłaszać usunięcie konta można po upływie 10 dni od daty rejestracji.
E mail z prośbą o usunięcie konta należy napisać ze skrzynki użytej do rejestracji podając login.
Zastrzegamy sobie nie reagowanie na zgłoszenia wysłane niezgodnie z powyższą zasadą.

Nie zakładaj więc konta, jeśli nie jest Ci ono niezbędne. Dostęp do treści strony jest darmowy i nie wymaga rejestracji. Posiadacze konta mają dodatkowe przywileje, z których nie trzeba korzystać. Przypominamy jednak, że regulamin obowiązuje każdego odwiedzającego stronę bez względu na posiadanie zarejestrowanego konta.
Administracja zastrzega sobie prawo do udzielania wsparcia (np drogą mailową) wyłącznie użytkownikom zarejestrowanym na stronie znającym regulamin.

Konta zablokowane / zbanowane nie mogą być zgłaszane do usunięcia.

Użytkownik ma prawo:

Dodawać materiały do strony tophd.eu w postaci: kodu HTML / odnośnika do innych stron. Serwis nie pozwala na umieszczanie na serwerze żadnych plików.
Administracja serwisu zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wypowiedzi lub ich fragmentów.
Dodatkowo zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania komentarzy uznanych za nieodpowiednie, nie na temat itp.

Zgoda na otrzymywanie przesyłek drogą mailową

Właściciel serwisu tophd.eu zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany podczas rejestracji adres mailowy przesyłek o charakterze informacyjnym lub reklamowym.

Jeśli nie rozumiesz któregoś z warunków korzystania z witryny, nie zgadzasz się z wyżej wymienionymi założeniami lub nie przeczytałeś owych not prawnych, nie masz prawa do przebywania w serwisie i odwiedzasz / korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność, tym samym korzystasz z treści umieszczonych na witrynie, wyłącznie na własną odpowiedzialność i / lub odpowiedzialność opiekunów prawnych.
Administracja zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia wszelkich usług bez podania przyczyny.
Our Website General Rules: 

Keep your language clean
Including profanity in your comments is against the rules. If your comment contains foul language, veiled or not, it could be flagged, and if it is flagged, it will be deleted


Making fun of the dead, injured or humiliated is really, really, low; same goes for wishing harm or death on others
So low that we don not allow it on our site. Comments like these poke fun, ridicule or make light of someone who has died, been injured or already been publicly humiliated.
Also, comments that wish death or harm on others are juvenile, mean-spirited, and have no place on our site.


Personal attacks, taunts, name-calling, and threats have no place in civil discussion

We like civil discussion here, and we DO NOT appreciate it when people attempt to hijack civil discussions.

When you make a personal attack against another member in public, you are taking a discussion out of one of ideas and into one of personalities. You are also wasting the time and attention of those who are not involved in your battle. Calling another person names is a sure sign you have no arguments left to make -- DO NOT do it.

Bottom line: Keep your comments focused on the issues, not on other commenters or the subjects of stories.Posting hate / stereotyping / intimidating speech makes this place a worse place to be

Comments that stereotype, intimidate or are hateful toward an individual or group of individuals on the basis of religion, gender, sexual orientation, race, ethnicity, nationality, age, or disability will be removed.Stay relevant, please
Writing irrelevant comments is easy and fun for you, but boring and a waste of time for everyone else. Examples of such comments:
One that has little or nothing to do with the subject of the article.
One that has little or nothing to do with the current conversation.


Quoting offensive comments can set you up to be deleted yourself
This rule is tricky: If we delete a comment, and you have replied to that comment, to get rid of the offending comment we need to delete your comment as well. That means your excellent response will have to go. Paraphrase or refer to the poster in order to rebut those thoughts. Even better: Flag the comment you are replying to, and save yourself the time.


Take advantage of our private messaging functionality
If you have something to say, but it is something directed and specific to another member, instead of posting it for everyone, send them a PM instead.


DO NOT invade someone\\\'s privacy
Examples of comments that may invade someone\\\'s privacy include:
Publishing a private citizen\\\'s email address, phone number or address without their permission (publishing office information for, say, government officials is fair).
Publishing information about someone\\\'s family without their permission.


Signing up multiple accounts is not allowed

Multiple accounts are often used by those who want to avoid being banned. If we ban you temporarily, that means we want you to take a break from the site. If we ban you permanently, that means we DO NOT want you to write anything more on our site.Be truthful

Comments that falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity will be removed. Comments that fabricate, deceive or mislead will be removed.DO NOT infringe on copyrights

DO NOT post a comment that infringes any patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights of any party.DO NOT spam us

If you write or post something that constitutes or contains affiliate marketing, link referral code, junk mail, spam, chain letters, pyramid schemes, multi-level marketing schemes, or unsolicited commercial advertisement, we will remove your comment.DO NOT post links to Not Safe For Work (NSFW) sites without warning

For our sake, and the sake of our readers of our site, DO NOT link to Not Safe For Work (NSFW) information without warning others it is NSFW.


фильмы бесплатно Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите сюда это стоит того
Twoje obejrzane filmy